Associations locales

Neit Emblem 02

Greiweldenger Leit asbl

Président: Fernand KIEFFER
Tel: 23 66 91 94
GSM :    621 505 214
www.greiweldengerleit.lu


"Greiweldenger Leit a.s.b.l." est une association d'habitants et de club du village de Greiveldange. Cette association s'occupe de projets d'embellissement du village, ainsi que de l'organisation du "Leiffraweschdag", le 15 août, une grande fête rurale pendant laquelle on propose un déjeuner luxembourgeois, des travaux et des jeux d'antan, du folklore national et international et la vente de produits régionaux.


Conseil d'administration:

KIEFFER Fernand Président
SIBENALER-NILLES Marie-Thérèse Vice-Présidente
HALSDORF-KONSBRUCK Raymonde Secrétaire
KIEFFER-GERGES Francine Trésorière
BECK Tom Membre
ENTRINGER René Membre
LENTZ Thierry Membre
MATHIAS Nico Membre
MICELI Lillo Membre
MULLER Marcel Membre
MODERT Octavie Membre
TROMMER Philippe Membre
ATKINSON Beverley Reviseur de caisse
CCHRISTOPHE Pit Reviseur de caisse
LOHMEIER Ernst Reviseur de caisse

Syndicat d'Initiative et de Tourisme Stadtbredimus
 

Le SI Stadtbredimus est une a.s.b.l. qui s'occupe de l'amélioration des infrastructures touristiques, de l'organisation de la fête du vin de Stadtbredimus, et gère 2 gîtes ruraux (Lokalverain & Baamjeekels) 

www.picadilly.lu

vers facebook


Le Comité du SI Stadtbredimus:
 

Nico VESQUE Président
Stephanie MARX Vice-Présidente
Gilbert REISDORF Vice-Président
Daniel COLLIGNON Secrétaire
Michel MARX Trésorièr
Kevin SCHMIT Membre
Ramona VAN MARIS Membre
Claude LEARA Membre
Dennis HOEVELMANN Membre

FR - Visitez le site web des "Musel Pikes" ou la page facebook des "Musel Pikes"


DE - Sehen Sie sich die Web Site der "Musel Pikes" an oder besuchen Sie die Facebook Seite der Musel Pikes


www.pikes.lu

LOGO GREIWEL MUSEK

Greiweldenger Musek a.s.b.l. 

Als traditionellen, kulturelle Veräin si mir 1911 gegrënnt ginn a kucken op eng laang Veräinsgeschicht zeréck. Mir sinn eng Fanfare mat aktuell ronn 30 Musikantinnen a Musikanten. Eise Repertoire geet vun traditionell bis modern Musek.

 


D’Komerodschaft an de Spaass gi bei eis grouss geschriwwen an dofir organiséiere mir niewent eise Concerte verschidden Evenementer, bei deene mir mat eise Veräinskollege lëschteg Stonne verbréngen.

Mir prouwe Méindes vun 19:00 bis 21:30 Auer am Musekssall zu Greiweldeng a mir freeën eis ëmmer iwwert musikalesch Verstäerkung, egal ob jonk Musikanten oder scho mat musikalescher Erfahrung.
 

Kontakt : 
 

Greiweldenger Musek a.s.b.l.

E-Mail:

Site: www.greiweldengermusek.lu 

Facebook: www.facebook.com/GreiweldengerMusek
 

Comité :
 

Daniel COLLIGNON President    
Carol LANG Vize-Presidentin    
Michèle HENTZEN Sekretärin    
Julie VESQUE Trésorière    
Stéphanie ARAUJO Member    
Sophia RAVINGER Member    
Max STEBENS Member    
Catherine RICHARD Member    
Max STEBENS Member    
Mil MULLER Dirigent    
olimpycs 2 icon-icons com 68638

Jiddereen, ob jonk oder al, weiblech oder männlech, dee gären e flotte Fräizäitsport wëll maachen, an dat an enger frëndschaftlecher Ambiance, ka Freides vun 17:00 h bis 20:00 h a Sonndes vun 10:00 bis 12:00 Auer bei eis spille kommen.

COMITÉ:

ZAMBON Raymond Président
BUSANA Laurent Vice-Président
PIER Nicole Secrétaire
SPELTZ Armand Trésorière
ZAMBON Jerry Secr. technique
PIER Karin Membre

Web Site: www.spfst.info

SPORTFESCHERVERAIN STADBRIEDEMES 
Am 28. Mai 1967 wurde der "Sportfëscherverain Stadtbredimus" gegründet. Die definitive Aufnahme in den luxemburgischen Sportfischerverband erfolgte am 28. Januar 1968. Am 29. Juni 1969 organisierte der Verein in Zusammenarbeit mit der FLPS seine 1. "Peiteschfeier". 1989 gewann der Verein die "Peiteschfeier der Onofhängegkeet" und sicherte sich so seine 1. Teilnahme an der Vereinsweltmeisterschaft (in Portugal). Seit seiner Gründung gewann der Verein mehrere Landesmeistertitel und nahm bereits an 5 Weltmeisterschaften teil. Im Jahr 2014 wurden wir erneut Landesmeister und vertreten Luxemburg im nächsten Jahr bei der Vereinsweltmeiserschaft in der Slowakei.

Kontaktadresse:
Heinesch Marc - Email: 

cjgs

Mir sinn ee jonken an dynamesche Club des Jeunes.

Mir probéiren eis Fräizäit sou lëschteg, interessant a kulturell wéi méiglech ze gestalten.
Sou gehéiren zum Beispill Aktivitéite wéi de Stréihmännchen, Picadilly, Rallye, Sportsturnéier a sou sëllech lëschteg Owender am Bau zu eisem feste Programm.

All interesséiert, villäicht zukënfteg nei Memberen, kënnen eis an eisem Clubsall zu Stadbriedemes
(Place Batty Weber) de Weekend begéinen.
 
" Wir sind eine grosse Familie, wir gehören zusammen."  (Ralph Siegel, Kurt Hertha)

eltverlogo

Veuillez visiter le nouveau site internet de l'Association des parents d'élèves de la commune de Stadbredimus.

www.evgs.lu

 Besicht déi nei Internet Säit vun der Elterevereenegung vun der Gemeng Stadbriedemes.
 

 

amic pomp

Mir, dat ass „d’Amicale  Pompjeeën Greiweldeng a.s.b.l.“, sin entstanen aus dem 1902 gegrënnten Corps des sapeurs pompiers Greiveldange“  nodeems säit 2008 de Feierläsch – a Rettungsdéngscht vum SiS Stadbriedemes iwwerhol gin ass, a säit 2014 vum SIS – BRS (Bous – Réimech – Stadbriedemes) garantéiert gett.

  • Mir si keng aktiv Pompjeeën, a jidderee kann bei eis Member ginn.
  • Eis Aufgab ass et fir déi aktiv Pompjeeën aus dem SiS – BRS moralesch a finanziell ze ënnerstëtzen.
  • Mir organiséieren am Joer verschidde Manifestatiounen, z.B.  en Trëppeltour, Fussballtournéier a.s.w, woubäi all Leit mat hirer Famill  zesummen mat de Pompjeeën kënnen drun deelhuelen.

Eis Aktivitéite fann dir um Manifestatiounskalenner.

Komitee vun der Amicale Pompjeeën Greiweldengen :
 

SIBENALER Jemp Président GSM 621 282002 .
HERMES Romain Vice-Président    
LENTZ Emile Secrétaire GSM: 661 236991
LENTZ Mayke Secrétaire adj.    
MULLER Guy Trésorièr GSM: 691 621614
HERMES Steve Membre    


Post-adress: c/o Emile Lentz 8, om Maes L-5427 Greiweldeng

 

amic pomp

Amicale Briedemësser Pompjeeën A.s.b.l.

Vun 1904 bis Ufank 2008 hun d'Briedemësser Pompjeeën zesumme mat hire Kollegen vun de Greiweldenger Pompjeeën de Féierläschdéngscht an der Gemeen garantéiert. Am Februar 2008 hun sech dun déi zwee Pompjeescorps`en aus der Gemeen zu engem gemeinsame „Service d`incendie et de sauvetage" (SIS) zesummegeschloss. Ab dem 1. Januar 2015 gëtt de kommunale Service d'Incendie et de Sauvetage vum B-R-S vum interkommunale Pompjeescorps vun de Gemenge Bous, Réimech a Stadbriedemes assuréiert.

Haut bestinn d`Aufgaben vun dem Veräin „Amicale Briedemësser Pompjeeën" doran, d'Frëndschaft tëschent den Membere vum B-R-S ze förderen an nei Membren fir dësen ze „rekrutéieren".

Den aktuelle Comité:
 

LUDWIG Roger Président    
BUSANA Laurent Vice-Président  
VAN DER MAAT Bram Secrétaire +352 691 659 870
RISCH Ern Trésorièr +352 621 400 244
HERMES Steve Membre    


Adress:
Pompjeesbau Dicksstrooss 17
L-5451 Stadtbredimus

DE

 

GEMEINSCHAFTSANTENNE GREIWELDINGEN-HUETTERMUEHLE V.O.G.

Die Gemeinschaftsantenne Greiweldingen-Hüttermühle ist eine Vereinigung ohne Gewinnzweck, die in Zusammenarbeit mit ihren Geschäftspartner aus dem Bereich der Kabelbetreiber ELTRONA, ihren Mitgliedern die bestmögllichste Qualitäten an Fernsehsendern, Radioprogrammen, Internetleistungen und Festnetzdiensten anbietet.

Jede(r) Eigentümer(in) oder Mieter(in) einer Wohnung in der Ortschaft Greiweldingen-Hüttermühle wird nach Abschluss eines Kabelnetzvertrages mit dem Unternehmen ELTRONA automatisch Mitglied der Vereinigung. Alle Mitglieder der Vereinigung profitieren von finanziellen Investitionen im Kabelnetzwerk, die durch die Vereinigung getätigt werden, oder kommen in den Genuss von Ermäßigungen bei den jährlichen, von jedem Mitglied zu bezahlenden Beiträgen.

Desweiteren wird die Zusammenarbeit zwischen der Vereinigung und des Unternehmens großgeschrieben. Bei Intersse Ihrerseits wenden Sie sich bitte folgende Internetseite : www.eltrona.lu oder an die E-Mail Adresse : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. beziehungsweise an die Telefonnummer : 23 69 88 21.

FR

ANTENNE COLLECTIVE GREIVELDANGE-HËTTERMILLEN A.S.B.L.

L'Antenne Collective de Greiveldange-Hëttermillen est une association sans but lucratif, qui a pour but d'assurer en collaboration avec son partenaire câblo-distributeur professionnel ELTRONA à ses membres la plus haute qualité de chaînes de télévision et de programmes de radio ainsi que de l'internet et du téléphone fixe.

Tout propriétaire ou locataire d'un immeuble situé à Greiveldange-Hëttermillen, en choisissant de conclure un contrat de raccordement et de connexion avec la société ELTRONA devient automatiquement membre de l'association.

Tous les membres de l'association profitent des investissements financiers effectués dans le réseau-câblé, réalisés par l'association elle-même ou d'un montant remboursé sur la cotisation annuelle due par chaque membre ainsi que d'une bonne relation d'affaires entre l'antenne collective et ELTRONA. Pour plus d'informations, veuillez vous renseigner sur le site d'Internet : www.eltrona.lu, à l'adresse électronique suivante : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ou au numéro de téléphone : 23 69 88 21.

COMITE / VORSTAND:

ENTRINGER René Président    
STEBENS Claude Vice-Président    
JACOBY Aloyse Secrétaire & Caissier    
FELTEN Tom Membre    
KONSBRUCK Erny Membre