Dernières actualités

La Commune de Stadtbredimus

Op enger Héicht vun 142 Meter erstreckt Gemeen sech iwwer eng Gesamtfläch vun 10,17 km2. Gemeen huet aktuell 1980 Awunner (Stand : Ufank 2024). Duerch seng geographesch Lag, de Muselklima souwéi Aarbecht vun de Wënzer, sinn STADBRIEDEMES a GREIVELDENG zu exzellente Wäinzentere vun der Lëtzebuerger Musel ginn, wat duerch déi héich Qualitéit vun de lokale Wäiner beluecht gëtt. Gemeen zielt eng Gesamtfläch vun 320 Hektar Bësch an 109,9 Hektar Wéngerten.

Le niveau d'altitude étant de 142 mètres, la commune occupe une surface totale de 10,17 km2. La commune a une population d'environ 1980 habitants (début 2024).
Par la situation géographique, le climat mosellan, ainsi que par le travail des vignerons, STADTBREDIMUS et GREIVELDANGE sont devenus des centres viticoles par excellence de la Moselle luxembourgeoise, ceci étant documenté par la haute qualité de leurs vins locaux. La commune compte une surface de forêts d'un total de 320 hectars. La surface des vignes dans la commune s'élève à 109,9 hectars.

Zertifizéirunge vun der Gemeen Stadbriedemes

Les certifications de la Commune de Stadtbredimus

Nos événements " Mir sinn eng Fairtrade Gemeng"


Nos partenaires

guichetlu
klimaagence
LOGO_65%_KP_certifications_cmjn (003) (neie Logo 2024-lux)
macommunelu
valorlux
visitmoselle
mobiliteit
superdreckskescht
nightrider
sidest
sigre
birk