SIAS Info

SIAS - Naturaktivitéiten an eiser Regioun - 2022

2019033745 SIAS corporate NEW logo BAT

Wanderungen, Coursen an aner Aktivitéiten

 

https://www.sias.lu/de/publikationen/naturaktiviteiten-an-eiser-regioun

 

Mir si frou, dass eis Broschür all Joer méi deck gëtt, an dass mir Iech fir
2022 erëm eng ganz Rei verschidden Aktivitéiten an der Natur
presentéiere kënnen.


Mir hoffen natierlech, dass sech déi sanitär Lag am Joer 2022 weider
verbessert, an dass mir eis Aktivitéite rëm wéi gewinnt an ouni grouss
Aschränkungen duerchféiere kënnen.


D‘Aktivitéite gi vu verschiddenen Acteuren an der Regioun ugebueden a
vun dëse verwalt, de jeeweilege Kontakt fannt Dir bei den eenzele
Veranstaltungen. Hei kritt Dir och Detailer zu deene jeeweilege sanitäre
Moossnamen.


VILL SPAASS BEI DE VERANSTALTUNGEN A BEI DE VILLEN
FLOTTE GEMEINSAMEN AKTIVITÉITEN!

2019033745 SIAS corporate NEW logo BAT

Promenades, Cours et autres activités

 

https://www.sias.lu/fr/publikationen/naturaktiviteiten-an-eiser-regioun

 

Nous sommes contents que notre brochure pour 2022 vous présente une panoplie d'activités diverses dasn la nature.

 

En espérant que la situation COVID s'améliorera en 2022, nous avons l'espoir que les activités porront se dérouler sans contraintes majeures.

 

Les activités sont coordonnées par divers aacteurs dans la région. Vous trouvez les contacts dans les détails des activités, ainsi que les informations liées aux précautions sanitaires.

 

Nous vous souhaitons beaucup de plaisir lors des évenements et des activités.