Porte ouverte "Maacher Lycée"

Infos Utiles
Publié le 26 mars 2024

Porte ouverte "Maacher Lycée"

porte ouverte Maacher

Mir maachen déi Jonk aus der Gemeen gären op d'Geleeënheet opmierksam de Maacher Lycée de 27ten Abrëll op enger porte ouverte kënne kucken ze goen. Ausserdeem gëtt et och nach d'Méiglechkeet individuell Visitten op Rendez-vous ze maache vum 15ten Abrëll bis de 24te Mee.

Nous souhaitons attirer l'attention des jeunes de la commune sur l'opportunité de visiter le "Maacher Lycée" le 27 avril lors d'une porte ouverte. De plus, il y a aussi la possibilité de faire des visites individuelles sur rendez-vous du 15 avril au 24 mai.


Nos partenaires

guichetlu
klimaagence
pacteclimat
macommunelu
valorlux
visitmoselle
mobiliteit
superdreckskescht
nightrider
sidest
sigre
birk