Demissioun vun engem Gemengerotsmember - démission d'un membre du conseil communal

Infos Utiles
Publié le 08 juillet 2024

Demissioun vun engem Gemengerotsmember - démission d'un membre du conseil communal

François Lange

D’Gemeen deelt mat, dass den Här François Lange vu sengem Posten als Member vum Gemeenerot vun der Gemeen Stadbriedemes zréckgetrueden ass. Mir soen dem François Merci fir säin Engagement.

La commune informe que Monsieur François Lange a démissionné de son mandat de conseiller communal de Stadtbredimus. Nous remerçions François pour son engagement.


Nos partenaires

guichetlu
klimaagence
LOGO_65%_KP_certifications_cmjn (003) (neie Logo 2024-lux)
macommunelu
valorlux
visitmoselle
mobiliteit
superdreckskescht
nightrider
sidest
sigre
birk