Ofschloss vum Chantier CR 145 / Greiweldeng - Hëttermillen / Achèvement du chantier CR 145 / Greiveldange - Huettermuehle

Retour au listing

Infos Utiles

Publié le 27 mai 2021


Wéinst dem Ofschloss vum Chantier CR 145 / Greiweldeng – Hëttermillen deele mir mat, dass sech mat der Reaktivatioun vun den Arrêts „Neie Wee“, „Kellerei“ an „Hëttermillen“ bäi den Transports publics ab dem 31. Mee Follgendes ännert :

D’Buslinn 150 funktionéiert nees wéi firum Chantier, den Arrêt „Schoul“ gëtt domat nees op den Arrêt „Neie Wee“ transféréiert.

De Schoulbus fiert och nees wéi gewinnt iwwert d’Hëttermillen.

___________________________________________________________________________________

En raison de l'achèvement du chantier CR 145 / Greiveldange - Huettermuehle, nous vous informons que suite à la réactivation des arrêts de bus "Neie Wee", "Kellerei" et "Huettermuehle", le changements suivants auront lieu en matière de transports publics:

La ligne 150 fonctionne comme avant le chantier, l'arrêt "Schoul" sera donc transféré vers l'arrêt "Neie Wee".

Le transport scolaire dessert comme par avant la Huettermuehle.