Zum Zweehonnerste Gebuertsdsag vum Dicks - Freideg, de 17. Juni 2023